Процедури

Процедура № 3615 на ДГС Сливен

Процедура № 3615 на ДГС Сливен от 06.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 06.12.2019
Втора дата
Начална цена 90,789.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2001
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 93 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 1490 куб.м.
За огрев 712 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2365 куб.м.