Процедури

Процедура № 3621 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 20.12.2019
Втора дата
Начална цена 175,370.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Дългосрочни договори
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с ЯВНО наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2002Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС ТИЧА И ДГС КИПИЛОВО

Данни за дървесината

Обект/и № 2002 Д
Дървесен вид дб,, бк, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3957 куб.м.