Процедури

Процедура № 3625 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 20.12.2019
Втора дата
Начална цена 607,207.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Дългосрочни договори
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с ЯВНО наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК

Данни за дървесината

Обект/и № 2003 Д
Дървесен вид чб, бб, бк,гбр и др
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 14416 куб.м.