Процедури

Процедура № 3634 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 12.12.2019
Втора дата
Начална цена 118,374.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Дървесен вид чб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
Едра 85 куб.м.
Средна 128 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1589 куб.м.
За огрев 3417 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5219 куб.м.