Процедури

Процедура № 3644 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 12.12.2019
Втора дата
Начална цена 163,830.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2005-1, 2011-1, 2012-1 и 2013-1 на 12.12.2019 год.- ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2005-1, 2011-1, 2012-1,2013-1
Дървесен вид здб, гбр, бк, бб, цр, бл,
Едра 123 куб.м.
Средна 159 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 354 куб.м.
За огрев 1527 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 2207 куб.м.