Процедури

Процедура № 3646 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 10.12.2019
Втора дата
Начална цена 606,479.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 204105, 204107, 204108, 204110
Дървесен вид бб,чб,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,
Едра 2384 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2558 куб.м.
За огрев 2304 куб.м.
ОЗМ 825 куб.м.
Всичко 8095 куб.м.