Процедури

Процедура № 3648 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 12.12.2019
Втора дата
Начална цена 182,107.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2005, 2011, 2012, 2013 на 12.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2005, 2011, 2012, 2013
Дървесен вид здб,гбр,бк,бб,цр,бл
Едра 123 куб.м.
Средна 159 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 354 куб.м.
За огрев 3527 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 4207 куб.м.