Процедури

Процедура № 3653 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 11.12.2019
Втора дата
Начална цена 311,118.27 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 204105,204106,204107,204108,204109,204110,204111,204112,204113,204114
Дървесен вид бб,чб,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,брк
Едра 2617 куб.м.
Средна 278 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 5044 куб.м.
За огрев 2445 куб.м.
ОЗМ 825 куб.м.
Всичко 11209 куб.м.