Процедури

Процедура № 3662 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 12.12.2019
Втора дата
Начална цена 305,081.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с ЯВНО наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2007 Ц стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № 2007 Ц
Дървесен вид бб, чб, цр, бл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6324 куб.м.