Процедури

Процедура № 3672 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 04.12.2019
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Пазарни консултации
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Пазарни консултации
Предмет Определяне на прогнозна стойност за “Извършване на сертифициране на управлението на горите по FSC® и последващи годишни одити за нуждите на териториални поделения на „ЮИДП“-Сливен за срок от 60 месеца”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.