Процедури

Процедура № 3690 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 17.12.2019
Втора дата
Начална цена 205,238.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 от КЛФ-2020 в териториалният обхват на ТП “ДЛС - Ропотамо"

Данни за дървесината

Обект/и № 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005
Дървесен вид чб,дб,цр,кгбр,мжд,здб
Едра 12 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 6125 куб.м.
За огрев 3189 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 9326 куб.м.