Процедури

Процедура № 3692 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 17.12.2019
Втора дата
Начална цена 269,072.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горска територия – държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС ”Свиленград” - Обекти: № 2002, № 2003, № 2004, № 2005, № 2006, № 2007.

Данни за дървесината

Обект/и № 2002,2003,2004,2005,2006, 2007.
Дървесен вид бл,цр,мжд,чб,гбр,лп,здб
Едра 188 куб.м.
Средна 1063 куб.м.
Дребна 119 куб.м.
Технологична 236 куб.м.
За огрев 4105 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5711 куб.м.