Процедури

Процедура № 3696 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 110,631.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № 2001; 2002
Дървесен вид чб, здгл, бб, срлп, бл, здб, цр, мждр, гбр, кгбр, ак, брс, лдб, пяс
Едра 119 куб.м.
Средна 836 куб.м.
Дребна 96 куб.м.
Технологична 2361 куб.м.
За огрев 2135 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4797 куб.м.