Процедури

Процедура № 3697 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 17.12.2019
Втора дата
Начална цена 59,136.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на сояща дървесина на корен от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 2001

Данни за дървесината

Обект/и № 2001
Дървесен вид бл,цр,чдб
Едра 0 куб.м.
Средна 68 куб.м.
Дребна 78 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1086 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1232.15 куб.м.