Процедури

Процедура № 3699 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 18.12.2019
Втора дата
Начална цена 25,727.10 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от об. №№ 76 и 77- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 76, 77
Дървесен вид бк, дб, гбр, чб, см, здгл
Едра 284.64 куб.м.
Средна 10.33 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 294.97 куб.м.