Процедури

Процедура № 3711 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 8,955.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203103 на 19.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203103
Дървесен вид чб, бб
Едра 121 куб.м.
Средна 109 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 120 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Всичко 367 куб.м.