Процедури

Процедура № 3713 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 26,161.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203103 на 19.12.2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203103
Дървесен вид чб, бб
Едра 121 куб.м.
Средна 109 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 120 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Всичко 367 куб.м.