Процедури

Процедура № 3714 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3714 на ДГС Мъглиж от 19.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 61,952.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203106 на 19.12.2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203106
Дървесен вид здб; бл; чб; бб
Едра 143 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 498 куб.м.
За огрев 131 куб.м.
ОЗМ 109 куб.м.
Всичко 881 куб.м.