Процедури

Процедура № 3715 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 45,575.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203104

Данни за дървесината

Обект/и № 203104
Дървесен вид тп
Едра 339 куб.м.
Средна 148 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
Технологична 374 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 157 куб.м.
Всичко 1028 куб.м.