Процедури

Процедура № 3718 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 74,966.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203101

Данни за дървесината

Обект/и № 203101
Дървесен вид бб,см,бк
Едра 290 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 681 куб.м.
За огрев 272 куб.м.
ОЗМ 262 куб.м.
Всичко 1505 куб.м.