Процедури

Процедура № 3719 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3719 на ДГС Мъглиж от 19.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 17,740.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203105 на 19.12.2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203105
Дървесен вид блг, цр
Едра 1 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 69 куб.м.
За огрев 170 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 246 куб.м.