Процедури

Процедура № 3723 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 20.12.2019
Втора дата
Начална цена 103,490.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2002
Дървесен вид бк,здб,гбр,яв,трп
Едра 372 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
Технологична 838 куб.м.
За огрев 724 куб.м.
ОЗМ 172 куб.м.
Всичко 2140 куб.м.