Процедури

Процедура № 3724 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 36,788.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203109 на 19.12.2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203109
Дървесен вид чб, бб, здб
Едра 219 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 252 куб.м.
За огрев 5 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 516 куб.м.