Процедури

Процедура № 3725 на ДГС Тича

Процедура № 3725 на ДГС Тича от 19.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 342,791.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина от склад на местни търговци, от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича“

Данни за дървесината

Обект/и № 2003
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 578 куб.м.
Средна 93 куб.м.
Дребна 38 куб.м.
Технологична 1960 куб.м.
За огрев 1865 куб.м.
ОЗМ 252 куб.м.
Всичко 4786 куб.м.