Процедури

Процедура № 3738 на ДГС Котел

Процедура № 3738 на ДГС Котел от 20.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 20.12.2019
Втора дата
Начална цена 903,846.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 от КЛФ 2020 от гори-държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Дървесен вид
Едра 4132 куб.м.
Средна 548 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 5307 куб.м.
За огрев 6761 куб.м.
ОЗМ 3783 куб.м.
Всичко 20531 куб.м.