Процедури

Процедура № 3739 на ДГС Айтос

Процедура № 3739 на ДГС Айтос от 20.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 20.12.2019
Втора дата
Начална цена 145,486.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 20.12.2019г. за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Айтос.

Данни за дървесината

Обект/и № 2001 / пакет 2
Дървесен вид бл, здб
Едра 500 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 353 куб.м.
Всичко 853 куб.м.