Процедури

Процедура № 3743 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 16.12.2019
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Пазарни консултации
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Пазарни консултации
Предмет Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Югоизточно държавно предприятие” /ЮИДП/ и неговите териториални поделения, по пет обособени позиции със срок на изпълнение на поръчката от 3 /три години/

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.