Процедури

Процедура № 3757 на ДГС Гурково

Процедура № 3757 на ДГС Гурково от 27.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 27.12.2019
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 204106, 204111, 204112, 204113, 204114
Дървесен вид бб, чб, здгл, бк, гбр, трп, яв
Едра 76 куб.м.
Средна 654 куб.м.
Дребна 174 куб.м.
Технологична 683 куб.м.
За огрев 113 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1700 куб.м.