Процедури

Процедура № 3771 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 07.01.2020
Втора дата
Начална цена 440,402.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2005-1, 2008-1, 2009-1, 2011-1, 2012-1 и 2013-1 на 07.01.2020 год.- ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2005-1, 2008-1, 2009-1, 2011-1, 2012-1, 2013-1
Дървесен вид здб, гбр, бк,см, бб, цр, бл,
Едра 1214 куб.м.
Средна 1059 куб.м.
Дребна 116 куб.м.
Технологична 496 куб.м.
За огрев 2813 куб.м.
ОЗМ 41 куб.м.
Всичко 5739 куб.м.