Процедури

Процедура № 3778 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 08.01.2020
Втора дата
Начална цена 48,080.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2001, 2002, 2003
Дървесен вид тп, ак
Едра 173 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 312 куб.м.
За огрев 447 куб.м.
ОЗМ 144 куб.м.
Всичко 1134 куб.м.