Процедури

Процедура № 3791 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 20.12.2019
Втора дата
Начална цена 31,887.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2026.

Данни за дървесината

Обект/и № 2026
Дървесен вид чб,бб,бл,цр,гбр,срлп,ак
Едра 267 куб.м.
Средна 947 куб.м.
Дребна 49 куб.м.
Технологична 1127 куб.м.
За огрев 27 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1421 куб.м.