Процедури

Процедура № 3792 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 27.12.2019
Втора дата
Начална цена 23,809.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2028.

Данни за дървесината

Обект/и № 2028
Дървесен вид чб,бб
Едра 38 куб.м.
Средна 849 куб.м.
Дребна 116 куб.м.
Технологична 1092 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1130 куб.м.