Процедури

Процедура № 3801 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 20.01.2020
Втора дата
Начална цена 912,603.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти от КЛФ 2020 на ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15
Дървесен вид
Едра 4132 куб.м.
Средна 548 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 5290 куб.м.
За огрев 7010 куб.м.
ОЗМ 3763 куб.м.
Всичко 20743 куб.м.