Процедури

Процедура № 3805 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 03.01.2020
Втора дата
Начална цена 6,543.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2029.

Данни за дървесината

Обект/и № 2029
Дървесен вид бл,цр,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 84 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 178 куб.м.
За огрев 143 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 321 куб.м.