Процедури

Процедура № 3809 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 02.01.2020
Втора дата 06.01.2020
Начална цена 7,107.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора , ЛСФ 2020,обект 205109

Данни за дървесината

Обект/и № 205109
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 35 куб.м.
Технологична 80 куб.м.
За огрев 190 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 309 куб.м.