Процедури

Процедура № 3810 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 23.01.2020
Втора дата
Начална цена 117,722.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане добив на дървесина в горски територии-държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДЛС Ропотамо

Данни за дървесината

Обект/и № 2001, 2002, 2003
Дървесен вид дб,цр,мжд,кгбр,пяс
Едра 12 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3495 куб.м.
За огрев 1841 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5348 куб.м.