Процедура № 3813 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 28.01.2020 100,198.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2010-2, 2011-2, 2012-2 дб, цр, кгбр, мжд 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1231 куб.м. 0 куб.м. 1231 куб.м.