Процедура № 3821 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 21.01.2020 3,220.00 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне пряко договаряне
Предмет Процедура с договаряне за „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2015

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2015 цр,бк,гбр,мжд,трп,здб,бл 0 куб.м. 24 куб.м. 3 куб.м. 67 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 140 куб.м.