Процедури

Процедура № 3824 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 30.01.2020
Втора дата
Начална цена 63,310.08 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 204106, 204111, 204112, 204113, 204114
Дървесен вид бб, чб, здгл, бк, гбр, трп, яв
Едра 76 куб.м.
Средна 654 куб.м.
Дребна 174 куб.м.
Технологична 683 куб.м.
За огрев 113 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1700 куб.м.