Процедура № 3825 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 21.01.2020 96,042.00 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне Профил на купувача договаряне
Предмет „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обекти №2001, 2007 и 2006 , находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2001,2006,2007 ББ,БК,БЛ,ГБР,ДБ,ЗДБ,ЗДГЛ,,ТРП,,ЦР,ЧБ,МЖД 593 куб.м. 94 куб.м. 262 куб.м. 1652 куб.м. 1223 куб.м. 205 куб.м. 4029 куб.м.