Процедури

Процедура № 3847 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 03.02.2020
Втора дата
Начална цена 37,970.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 1, 2, 3, 4 и 5 от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 1, 2, 3, 4, 5
Дървесен вид бб, здгл, см, бл, бк, цр, здб
Едра 308 куб.м.
Средна 90 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 398 куб.м.