Процедура № 3856 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 06.02.2020 44,575.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2009

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2009 чб, бл, цр, чдб, срлп, ак 35 куб.м. 440 куб.м. 275 куб.м. 25 куб.м. 310 куб.м. 0 куб.м. 1085 куб.м.