Процедури

Процедура № 3866 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 11.02.2020
Втора дата
Начална цена 8,090.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Отглеждане на млади насаждения без материален добив - осветление - Обект №205203

Данни за дървесината

Обект/и № 205203
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.