Процедури

Процедура № 3873 на ДГС Звездец

Процедура № 3873 на ДГС Звездец от 10.02.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 10.02.2020
Втора дата
Начална цена 70,479.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на добито количество дървесина от временен склад от Пакет № 1906-9; Пакет №1906-10; Пакет №1906-11 ; Пакет №1907-10, Пакет № 1907-11, Пакет №1908-8, Пакет№1914-9, Пакет№1914-10 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец”

Данни за дървесината

Обект/и № Пакет № 1906-9; Пакет №1906-10; Пакет №1906-11 ; Пакет №1907-10, Пакет № 1907-11, Пакет №1908-8, Пакет№1914-9, Пакет№1914-10
Дървесен вид дб,цр, бк, кгбр,гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 339 куб.м.
За огрев 506.08 куб.м.
ОЗМ 237.84 куб.м.
Всичко 1082.92 куб.м.