Процедури

Процедура № 3876 на ДГС Свиленград

Процедура № 3876 на ДГС Свиленград от 13.02.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 13.02.2020
Втора дата
Начална цена 51,036.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград от Обект 2002

Данни за дървесината

Обект/и № 2002
Дървесен вид здб,гбр,мжд,срлп
Едра 59 куб.м.
Средна 170 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 836 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1078 куб.м.