Процедури

Процедура № 3877 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 27.01.2020
Втора дата
Начална цена 11,224.64 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Първия явил се кандидат от НУРВИДГТДОСПДНГП. чл.72,ал.4,изр.2
Предмет Продажба на добита дървесина на вр.склад на първия по време явил се кандидат,на основание чл.72,ал.4,изр.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП.

Данни за дървесината

Обект/и № 1954-10,1955-10,1955-09
Дървесен вид избк
Едра 58.94 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 72.28 куб.м.
Всичко 131.22 куб.м.