Процедура № 3878 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 13.02.2020 17,056.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Конкурс
Предмет Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от Обект № 2008

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2008 здб, мжд, кгбр, срлп, цр, бл, кдб 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 292 куб.м. 0 куб.м. 328 куб.м.