Процедури

Процедура № 3885 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 04.02.2020
Втора дата
Начална цена 47,193.34 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 04,02,2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2013-02/2023-02/2023-03
Дървесен вид чб,бб,чдб,срлп,брк
Едра 0 куб.м.
Средна 318.44 куб.м.
Дребна 89.39 куб.м.
Технологична 668.53 куб.м.
За огрев 104.54 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 773.07 куб.м.