Процедури

Процедура № 3887 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 17.02.2020
Втора дата
Начална цена 23,875.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 6 и 7 на ТП %ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 6, 7
Дървесен вид чб, см
Едра 110 куб.м.
Средна 174 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 284 куб.м.