Процедури

Процедура № 3888 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 29.01.2020
Втора дата
Начална цена 1,278.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите разкройване и извоз на отсечени дървета при почистване на ел.просеки от Обект № 2030.

Данни за дървесината

Обект/и № 2030
Дървесен вид чб,бл,цр
Едра 0 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 33 куб.м.
За огрев 45 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 78 куб.м.

Документи